ewaluacja

 

Otrzymaliśmy ocenę A A A !

Przedszkole nasze po przebytym badaniu ewaluacji przeprowadzonym pod koniec roku szkolnego 2014-2015 przez Wizytatorów Kuratorium Oświaty otrzymało najwyższe z możliwych ocen, z czego jesteśmy bardzo dumni.
Jest to zasługa całego personelu przedszkola, którego praca poddana został szczegółowej ocenie, naszych przedszkolaków, które zawsze stają na wysokości zadania, a także wszystkich Rodziców, którzy z razem z nami tworzą przedszkolną społeczność.
Szczegółowy raport znajdziecie Państwo pod poniższym linkiem.
Przedstawiamy także listę toruńskich przedszkoli poddanych do tej pory ocenie link.

_________________________________________________________________________________________

Informacje dotyczące Systemu Ewaluacji Oświaty

Nowa koncepcja systemu nadzoru pedagogicznego została zatwierdzona rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009 r. Ma ona na celu umożliwienie gromadzenia kompleksowych informacji na temat jakości pracy szkół i funkcjonowania systemu edukacyjnego. Projekt wdrażany jest dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej, realizują go: Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Ośrodek Rozwoju Edukacji i Era Ewaluacji.

Ministerstwo zdefiniowało 17 wymagań (obecnie 12 wymagań) wobec szkół i innych placówek edukacyjnych, dotyczących najróżniejszych dziedzin: od wyników nauczania, realizacji obowiązującej podstawy programowej, przez rozwijanie aktywności i umiejętności społecznych uczniów, współpracę z rodzicami, po organizację pracy placówki, w tym jej warunki lokalowe i wyposażenie. Każde z tych wymagań dana szkoła lub placówka może spełnić na poziomie od A do E. Wyniki ewaluacji przedstawione są w raporcie dostępnym na platformie internetowej www.npseo.pl. W efekcie każdy rodzic może dokładnie się zapoznać ze specyfiką działania wybranej szkoły i zastanowić się, do której najlepiej wysłać dziecko.

Ewaluacja zewnętrzna jest narzędziem przydatnym również dla nauczycieli i dyrektorów szkół. Pracownicy placówek oświatowych, w których już pojawili się ewaluatorzy, bardzo pozytywnie wyrażają się na temat tego systemu. Okazuje się, że pomimo wcześniejszych obaw, ewaluacja dostarcza potrzebnych informacji, a sam proces ich zbierania nie zakłóca pracy uczniów i pedagogów.

Na platformie internetowej www.npseo.pl, w zakładce “Sprawdź raport z ewaluacji swojej szkoły”, w tej chwili dostępne są raporty z ewaluacji z całej Polski, w tym przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół specjalnych, poradni psychologiczno-pedagogicznych.

źródło : www.npseo.pl