• .
  • .
  • .

Projekt “Rozwijamy skrzydła” – zakończony

________________________________________________________________________

„Rozwijamy Skrzydła” to projekt  rozwojowo – profilaktyczny, realizowany w naszym Przedszkolu.  W roku szkolnym 2018/2019 projektem objęta została grupa dzieci 5 letnich.  Projekt, w grupie rozwijających się Motylków wdrażają: Kornel Jarzębiński, Joanna Roch, Marlena Szczygłowska oraz Katarzyna Kamińska.

Celem projektowych działań jest wytworzenie, w grupie przedszkolnej, atmosfery sprzyjającej budowaniu poczucia własnej wartości dzieci. Działania realizatorów koncentrują się głównie wokół takich wartości jak: odpowiedzialność, współpraca, współzależność oraz szacunek. Podczas zajęć „Motylki” otrzymują autentyczny feedback pozbawiony ocen i etykiet wspierający ich poczucie wartości oraz wzmacniający sprawczość. Elementami składowymi projektu są: obserwacje, warsztaty i szkolenia dla kadry oraz rodziców dzieci objętych projektem, spotkania omawiająco-podsumowujące, odbywające się w cyklu dziennym, tygodniowym i miesięcznym.