• .
  • .
  • .

Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

6.30-8.00 Zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy integracyjne, dowolne wg pomysłów własnych lub przy  niewielkim udziale nauczyciela.  Praca indywidualna nauczyciela  z dziećmi wymagającymi wsparcia i z dzieckiem uzdolnionym. Diagnoza, obserwacje pedagogiczne.Krąg zmysłów – stymulacja procesów poznawczych.

8.00-8.30

Zabawa ruchowa/ ćwiczenia poranne. Czynności higieniczno-porządkowe.

8.30-9.00

Śniadanie i czynności higieniczne.

9.00-10.00

Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowani przedszkolnego.Zajęcia dydaktyczne  – dzieci starsze.

9.30-10.00

Zabawy w kącikach zainteresowań, dzieci młodsze.
10.00- 11.45  Spacery, zabawy swobodne i zorganizowane   w ogrodzie przedszkolnym, gry sportowe kształtujące postawę dziecka, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze, zabawy  badawcze lub zabawy dowolne w sali.  Zabawa ruchowa.

11.45-12.00

Czynności higieniczno-porządkowe.

12.00-12.30

Obiad.

12.30-12.45

Relaks poobiedni przy bajce w ramach kampanii Cała Polska czyta dzieciom i realizacji Programu wychowawczego „Ja, Ty, My – razem w przedszkolu”.

12.45-13.30

Zajęcia dodatkowe: j. angielski/ rytmika/ karate/ logopedia/religia/sztuka w tym raz   w miesiącu rzeźba w glinie/ karuzela emocji – poznawanie własnych emocji i sposobów radzenia sobie z nimi.

13.30-14.15

Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy swobodne na trenie ogrodu przedszkolnego lub w sali. Praca indywidualna               i  indywidualne wspomaganie rozwoju dzieci, praca  z dzieckiem uzdolnionym.  Zabawa ruchowa.

14.15-14.30

Czynności higieniczno-porządkowe.

14.30-15.00

Podwieczorek.

15.00-17.00

Rozchodzenie się dzieci w grupach połączonych. Zabawy podejmowane              z inicjatywy dzieci, zabawy  ze śpiewem, zabawy ruchowe                     w ogrodzie przedszkolnym, praca indywidualna, własna aktywność dzieci,  czynności porządkowe.