• .
  • .
  • .

Płatności

_______________________________________________________________________________________________________________________

Prosimy o wpłatę czesnego do końca miesiąca na numer konta:

28 2490 0005 0000 4600 5702 4670

październik 2023r.

wrzesień 2023r. – Opłata za miesiąc wrzesień wynosi 880zł za pierwsze dziecko, 660 za drugie dziecko. Nieobecności wrześniowe odliczone zostaną od opłaty październikowej.

sierpień 2023r.

lipiec 2023r. Uzupełniona lista.