Galeria prac Uroczyste zakończenie roku szkolnego w dniu 29.07.2020r. dla dzieci z gr. Sowy 1 i 2 oraz gr. Motylki, odchodzących do szkoły.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Uroczyste zakończenie roku szkolnego w dniu 29.07.2020r. dla dzieci z gr. Sowy 1 i 2 oraz gr. Motylki, odchodzących do szkoły.
Drodzy rodzice, jutro spotykamy się w amfiteatrze Muzeum Etnograficznego.
Ważne zasady, których musimy przestrzegać:
– wszyscy zobowiązani są do zakrywania ust i nosa, podczas przebywania na terenie muzeum
– prosimy zachowywać odstępy 1,5 pomiędzy osobami/rodzinami
– przedszkole zapewni na terenie muzeum, w wyznaczonym miejscu środki do dezynfekcji rąk
– prosimy, aby na uroczystość przybywać punktualnie, jednak nie wcześniej, niż 10 minut przed wyznaczonym dla danej grupy
czasie, by nie tworzyć dużego zgromadzenia Przypominamy, aby dzieci uczestniczące w uroczystości odebrać z przedszkola do godziny 15.30. Dzieci przybywają do muzeum wraz z rodzicami/rodzinami, a nie z nauczycielkami.
Uroczystość przebiegać będzie według następującego harmonogramu:
16.00 – gr. Motylki – wręczenie dyplomów i tornistrów na scenie głównej, po którym dzieci wraz z panią Asią i rodzicami udają się w wyznaczone miejsce (zielone kocyki) na kawę i lody.
16.20 – gr. Sowy 1 – wręczenie dyplomów i tornistrów na scenie głównej, po którym dzieci wraz z panią Renią i rodzicami udają się w wyznaczone miejsce(czerwone kocyki) na kawę i lody.
16.40 – gr. Sowy 2 – wręczenie dyplomów i tornistrów na scenie głównej, po którym dzieci wraz z panią Marleną i rodzicami udają się w wyznaczone miejsce(ławeczki) na kawę i lody.
Do zobaczenia!

_______________________________________________________________________________________________________________________

Praca przedszkola w wakacje 2020.
Drodzy rodzice, z uwagi na wyjątkową organizację roku szkolnego 2019/2020, inaczej wygląda też wewnętrzna organizacja naszej pracy.
1. Placówka nie będzie zamknięta na cały miesiąc sierpień, jak to bywało we wszystkich latach poprzednich, co zdecydowaliśmy uczynić na prośbę wielu rodziców. Skutkuje to jednak koniecznością wybierania urlopów, przez pracowników przedszkola, przy jednoczesnym jego funkcjonowaniu, a co za tym idzie częstymi zastępstwami, czynionymi zawsze w obrębie grupy naszych stałych pracowników.
2.Przedszkole będzie nieczynne, w dniach od 24 sierpnia do dnia 31 sierpnia włącznie.
3. Osoby, które zadeklarowały, iż w sierpniu dziecko Ich nie będzie uczęszczało do przedszkola, ponoszą jedynie opłatę postojową, w wysokości 250zł. Z opłaty tej zwolnieni są rodzice dzieci odchodzących wraz z końcem roku szkolnego do szkoły.Informację należy przekazać paniom, podczas przyprowadzania lub odbierania dziecka z przedszkola.
4. Wakacje, w naszym przedszkolu, jak każdego roku, są czasem swobodnej zabawy i korzystania, w jak największym wymiarze czasowym z przedszkolnego placu zabaw. Każdego dnia, organizowane są aktywności, o których możecie Państwo przeczytać w kalendarzach grup, na naszej stronie.
5. W związku, iż każde dziecko może już bez ograniczeń uczęszczać do przedszkola, wznawiamy regularne fotorelacje w galeriach grup, które do tej pory były mocno ograniczone, z uwagi na dzieci, które nie mogły dołączyć z powodów narzuconych restrykcji.
6. Przypominamy o konieczności przestrzegania zaleceń sanitarnych, podczas przyprowadzania i odbierania dzieci. Bardzo ważne jest, aby do przedszkola nie przyprowadzać dzieci z objawami chorobowymi, co spotyka się z Państwa zrozumieniem, za co bardzo dziękujemy.

_______________________________________________________________________________________________________________________

107592957_1895 Rok szkolny 2019/2020 dobiegł końca.
To był trudny rok dla wszystkich, ogłoszona pandemia w związku koronawirusem Covid 19 zmusiła nas do pozostania w domu. Zaczęły się lekcje zdalne i dużo silnej woli żeby uczyć się w domu, bez pani, która sprawdzi, podpowie, nakieruję, doradzi. Mimo trudności nasi absolwenci pokazali, że w tak trudnych sytuacjach można zdobyć najwyższe oceny. Dzieci wysyłały nam zdjęcia swoich świadectw. Przychodziły na chwilę do przedszkola.
Kochani jesteśmy z Was dumni.
Życzymy wesołych słonecznych i bezpiecznych wakacji.

więcej w zakładce Absolwenci

_______________________________________________________________________________________________________________________

Drodzy Rodzice:
1. Z uwagi na zmianę sposobu płatności (wpłaty na konto) i sytuację epidemiczną, zmieniły się godziny pracy p. Ewy. Od 01.07.2020 jest to przedział czasowy 7.00- 15.00. Pod nr tel. 56 659 88 90, można uzyskać u p. Ewy wszelkie informacje.
2. Można jeszcze zakupić, u nauczycielek poszczególnych grup, płyty z nagranym koncertem dla babci i dziadka, który odbył się w marcu, w Teatrze Baj Pomorski
3.Bardzo prosimy, aby zgłaszać nauczycielkom, jak planujecie Państwo wakacyjny czas w sierpniu.
4. Rodzicom grup Sowy 1 i 2 oraz Motylki(dzieci starsze) przypominamy, iż 29 lipca, od godz. 16.00, w amfiteatrze Muzeum Etnograficznego odbędzie się uroczyste zakończenie roku. Prosimy, aby w ten dzień, dzieci biorące udział w uroczystości odebrać z przedszkola do godziny 15.30.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Opłaty za przedszkole w okresie wakacyjnym (lipiec i sierpień)
- opłata za dzieci, które wróciły do przedszkola, zgodnie z umową wynosić będzie 570zł i jak zawsze pomniejszana będzie o 6,5zł(stawka żywieniowa), za każdy dzień nieobecności dziecka. Zatem w lipcu płacicie Państwo 570zł, zaś w sierpniu 570zł pomniejszone o nieobecności z lipca itd.
- opłata postojowa, za dzieci, które nie uczęszczają obecnie do przedszkola, wynosi nadal 250zł
- opłata za dzieci najstarsze, które odchodzą do szkoły, a rodzice deklarują, że nie będą przez całę wakacje uczęszczały do przedszkola, zostaje decyzją organu prowadzącego zniesiona.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z p. Ewą, pod nr telefonu 56 659 88 90

_______________________________________________________________________________________________________________________

Uwaga Rodzice!
Zakończenie roku przedszkolnego. Ten rok przedszkolny, z wagi na nadzwyczajny tryb pracy, nie będzie kończył się, jak to bywało w latach poprzednich, uroczystym zakończeniem roku w amfiteatrze, dla wszystkich grup dzieci. Żegnać będziemy uroczyście tylko dzieci najstarsze, odchodzące w tym roku do szkoły.
Uroczystość ta będzie miała miejsce 29 lipca 2020 (środa), w amfiteatrze Muzeum Etnograficznego i odbywać się będzie według następującego harmonogramu:
- 16.00 – uroczyste wręczenie dyplomów i tornistrów na scenie głównej dzieciom starszym z gr. Motylki. Po wręczeniu dzieci wraz z p.Asią i rodzicami udadzą się, w wyznaczone miejsce na terenie muzeum na pyszne lody i kawę.
- 16.20 – uroczyste wręczenie dyplomów i tornistrów na scenie głównej dzieciom z gr.Sowy 1. Po wręczeniu dzieci wraz z p.Renią i rodzicami udadzą się w wyznaczone miejsce na terenie muzeum na pyszne lody i kawę.
16.40 – uroczyste wręczenie dyplomów i tornistrów na scenie głównej dzieciom z gr.Sowy 2. Po wręczeniu dzieci wraz z p.Marleną i rodzicami udadzą się w wyznaczone miejsce na terenie muzeum na pyszne lody i kawę.
Około godz. 17.00 – niespodzianka dla wszystkich dzieci.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Otrzymaliśmy podziękowania za udział w ogólnopolskiej akcji “Góra grosza”.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Otrzymaliśmy podziękowania za udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym “Piękna Nasza Polska Cała”.

_________________________________________________________________________________________________________
______________

Komunikat!
Drodzy Rodzice,
przypominamy, iż w piątek 12 czerwca 2020 (najbliższy piątek po Bożym Ciele) przedszkole nasze jest zamknięte.

Wraz z tym tygodniem kończą się także zajęcia/spotkania na platformie zoom. Zadania na stronie przedszkola umieszczane będą nadal, do dnia 26 czerwca włącznie.

Od poniedziałku 15 czerwca (po długim weekendzie), wracamy do przedszkola, na takich samych zadach, jak do tej pory (podział wejść, codzienne pomiary temperatury i inne obostrzenia zawarte w instrukcji, którą można znaleźć na stronie naszego przedszkola, w zakładce dla rodziców. Instrukcja ta zawiera także oświadczenia, które należy przynieść do przedszkola w pierwszy dzień pobytu dziecka).
Przypominamy szczególnie, aby dzieci nie przynosiły do przedszkola zabawek, aby nie zostawać z dziećmi na placu zabaw, po odebraniu pociechy z przedszkola i aby mieć na uwadze, że każdy wykonany przez nas pomiar temperatury dziecka, w ciągu dnia, wskazujący na jej podwyższenie skutkuje koniecznością odebrania przez Państwa dziecka z przedszkola, a także zgłoszenia przez nas tego faktu do sanepidu, która to jednostka rekomenduje zwykle 2-dniową obserwację dziecka w warunkach domowych lub/i konsultację z lekarzem.

Życzymy Wszystkim udanego długiego weekendu, uważajcie na siebie i bawcie się dobrze!

_______________________________________________________________________________________________________________________

Rekrutacja 2020/2021 Ogłaszamy oficjalnie decyzję o otwarciu od września 2020 r., grupy dla dzieci 2,5 letnich (rocznik 2018). Zainteresowane osoby prosimy o kontakt
pod nr tel. 56 659 88 90, aby zapisać swoją pociechę do naszego przedszkola.

Poniżej załączamy do pobrania wzór umowy oraz oświadczenie rodo. Dokumenty te, podpisane przez obojga rodziców, po telefonicznym zgłoszeniu dziecka, należy dostarczać do przedszkola,od dnia 22 czerwca 2020r, od godz. 7.00.
O przyjęciu do przedszkola decyduje kolejność zgłoszeń oraz data urodzenia dziecka. Gwarantem miejsca jest podpisana umowa.

Umowa na rok 2020-2021

Klauzule dla rodziców

_______________________________________________________________________________________________________________________

Zmiana terminu przerwy wakacyjnej w przedszkolu.
Drodzy Rodzice, z uwagi na zmienione realia funkcjonowania, w czasie panującej pandemii, zdecydowaliśmy o zmianie terminu tegorocznej przerwy wakacyjnej.
Przedszkole nasze pracowało będzie do dnia 21 sierpnia(piątek) włącznie.
Przerwa wakacyjna obejmie jedynie 7 dni, tj. od 24 sierpnia(poniedziałek) do
31 sierpnia(poniedziałek) włącznie.
Jednocześnie przypominamy, iż przedszkole jest zamknięte w piątek po Bożym Ciele, tj. 12 czerwca.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Drodzy Rodzice!
Opłaty za czerwiec wynoszą:
- dla osób, które przez cały miesiąc nie będą korzystały z usług przedszkola opłata wynosi nadal 250zł
- dla pozostałych osób opłata wynosi 250zł + 15 zł za każdy dzień obecności dziecka w przedszkolu. Opłaty prosimy nadal uiszczać na konto.
numer konta: Alior Bank,
28 2490 0005 0000 4600 5702 4670

_______________________________________________________________________________________________________________________

Harmonogram pracy przedszkola, w tygodniu 01-05 czerwca 2020r.
Wraz z nowym miesiącem uruchamiamy kolejne grupy, nareszcie wrócą do nas Biedronki!
Pracować będziemy:
Grupa Żabki: wejście do przedszkola od strony gabinetu dyrekcji, godziny pracy: 7.00- 16.00
Grupa Kotki: wejście od strony placu zabaw, godziny pracy: 6.30- 16.30
Grupa Sowy: wejście od strony placu zabaw, godziny pracy: 7.00- 16.30
Biedronki: wejście od strony gabinetu dyrekcji, godziny pracy: 7.00- 16.30
Grupa Motylki: drugi budynek, godziny pracy 7.00-16.30
Grupa Mrówki: drugi budynek, godziny pracy 7.00- 16.30
Przypominamy, iż rodzice nie mogą wchodzić do budynków przedszkola, nie wolno przynosić do przedszkola żadnych zabawek oraz zostawać po odebraniu dziecka na placu zabaw!
Prosimy pamiętać o przyniesieniu pierwszego dnia podpisanych oświadczeń.
Oświadczenia rodziców
Deklaracja rodzica

_______________________________________________________________________________________________________________________

Wspaniałego Dnia Dziecka życzymy Wszystkim Przedszkolakom Bim-Bam-Bino !!!!

_______________________________________________________________________________________________________________________

Dotarły do nas wyniki testów Anty-Sars-CoV-2, wszyscy pracownicy Bim-Bam-Bino są zdrowi, zatem w poniedziałek, bogatsi o tę wiedzę wracamy do pracy z dziećmi.

(wyniki obrazują stan zdrowia na dzień wykonania badania)

_______________________________________________________________________________________________________________________

Drodzy Rodzice,
rozpoczynamy, od poniedziałku 25 maja, kolejny tydzień pracy, w nowych warunkach sanitarnych. Każda grupa dzieci przebywać będzie w swojej sali, a pracować będziemy wg następującego harmonogramu:
Grupa Żabki: wejście do przedszkola od strony gabinetu dyrekcji, godziny pracy: 7.00- 16.00
Grupa Kotki: wejście od strony placu zabaw, godziny pracy: 6.30- 16.30
Grupa Sowy: wejście od strony placu zabaw, godziny pracy: 7.00- 16.30
Grupa Motylki: drugi budynek, godziny pracy 7.00-16.30
Grupa Mrówki: drugi budynek, godziny pracy 8.00- 16.30
Przypominamy, iż rodzice nie mogą wchodzić do budynków przedszkola, nie wolno przynosić do przedszkola żadnych zabawek oraz zostawać po odebraniu dziecka na placu zabaw!
Prosimy pamiętać o przyniesieniu pierwszego dnia podpisanych oświadczeń.

Oświadczenia rodziców
Deklaracja rodzica

_______________________________________________________________________________________________________________________

Rodzice!
Podjęliśmy decyzję o wykonaniu testów związanych z epidemią Covid 19, u wszystkich pracowników naszego przedszkola. Testy będą przeprowadzane w środę, jeżeli ich wyniki będą miały jakikolwiek wpływ na funkcjonowanie naszej placówki, niezwłocznie Państwa o tym poinformujemy.
Badania te opłacone zostały w całości przez Przedszkole BimBamBino, dlatego informujemy jednocześnie, iż jest to akcja jednorazowa, gdyż jej wysokie koszty, nie pozwalają nam na cyklicznie testowanie zespołu.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Zasady powrotu dzieci do Przedszkola – COVID-19 (akt.12.05.2020r.)

_______________________________________________________________________________________________________________________

Galeria prac Galeria prac przedszkolaków – aktualizacja

_______________________________________________________________________________________________________________________

Specjalnie dla Przedszkolaków BimBamBino życzenia od Zajączka!!!! Wesołych Świąt Kochani!!!!

A kto bardzo tęskni za przedszkolnymi smakołykami, może skorzystać z przepisów, które także specjalnie dla Was zdradza szefowa kuchni BimBamBino! LINK

_______________________________________________________________________________________________________________________

Wiosenna galeria prac Wiosenna galeria prac – aktualizowana na bieżąco!

_______________________________________________________________________________________________________________________

Zalecenia przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego WSSE mycie1 mycie2 HIGIENArak

_______________________________________________________________________________________________________________________

W odpowiedzi na zaistniałą sytuację, ale także na apel Ministra Edukacji Narodowej, a przy tym chcąc zachęcić dzieci do przebywania w domu i naukę, w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej “Dzieci uczą rodziców” Centrum Rozwoju Lokalnego przygotowało serię materiałów dydaktycznych do wspólnej domowej nauki rodziców i dzieci. W każdą środę i każdy piątek na stronie internetowej www.crl.org.pl będą ukazywać się materiały do pobrania całkowicie za darmo. Zamieszczane lekcje będą obejmować tematykę zdrowego bezpieczeństwa, zdrowego trybu życia, promocji sportu, ekologii czy historii. Zakres tematyczny i liczba lekcji będzie zależna od rozwoju sytuacji i ewentualnej decyzji co do wydłużenia okresu zamknięcia przedszkoli i szkół podstawowych. Zapraszamy do pobrania pierwszego pakietu materiałów pn. “Jestem bezpiecznym uczeniem, jestem bezpiecznym przedszkolakiem”. W paczce znajduje się prezentacja multimedialna oraz 4 zadania do wykonania. By zachęcić wszystkich rodziców i dzieci do wspólnej nauki Centrum Rozwoju Lokalnego informuje, że 17 marca na profilu na Facebooku (facebook.com/centrum.rozwoju.lokalnego) pojawi się konkurs, w którym do wygrania są ciekawe nagrody. By wziąć udział w konkursie będzie trzeba w komentarzu zamieścić zdjęcie/zdjęcia z wykonanymi zadaniami. Szczegółowe informacje o konkursie już we wtorek 17 marca. Link do konkursu. Materiały można pobrać pod adresem: https://crl.org.pl/2020/03/12/dzieci-ucza-rodzicow-w-domu/

_______________________________________________________________________________________________________________________

Dzien Babci i Dziadka 3, 4 marca 2020r. Koncert Dla Babci i Dziadka w Baju Pomorskim

_______________________________________________________________________________________________________________________

Zimowe spotkania z teatrem ! Dzieci wszystkich grup wiekowych obejrzały spektakle, w Teatrze Baj Pomorski.Żabki i Kotki wybrały się na spektakl ,,Przytulaki”, Biedronki na ,,Literkowo”, zaś Mrówki, Sowy i Motyle na ,,Jasia i Małgosię”. Od marca wyruszamy kolejno grupami na spotkania z nauką do Młyna Wiedzy.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Drodzy Rodzice! Z uwagi na zmianę zasad odbioru makulatury i trwający remont Drogi Trzeposkiej, zmuszeni jesteśmy wycofać swój tegoroczny udział w konkursie zbiórki makulatury. Za rok wrócimy do rywalizacji!!

_______________________________________________________________________________________________________________________

Umowy na rok przedszkolny 2020/2021. Drodzy Rodzice, od 10.02.2020 rozpoczynamy podpisywanie umów na kolejny rok przedszkolny. Rodziców dzieci rocznika 2017, które nie chodzą jeszcze do przedszkola, zapraszamy po umowy do p. dyrektor. Rodziców dzieci, które są już naszymi przedszkolakami, zapraszamy po odbiór umów do nauczycielek poszczególnych grup. Na umowy, podpisane przez obojga rodziców czekamy do 28.02.2020r.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Walentynkowa zbiórka dla Ortisa

W dniach 3.02-10.02.2020 zapraszamy do udziału w Walentynkowej zbiórce żywności i zabawek dla naszego pupila Ortisa, który nadal przebywa w Miejskim Schronisku Można przynieść: – suchą karmę i mokrą – zabawki pluszowe, gumowe, liny – koce i poduszki bez piór Dziękujemy!

_______________________________________________________________________________________________________________________

Drogie Babie i Dziadkowie,

życzymy Wam słońca w sercach każdego dnia,szczęścia ile się tylko da, miłości i zdrowia bez limitu.

_______________________________________________________________________________________________________________________