• .
  • .
  • .

Roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej na rok szkolny 2020/2021

_______________________________________________________________________________________________________________________

„Mały przyrodnik – edukacja ekologiczna ” Podejmowanie działań mających na celu budowanie postaw ekologicznych, poprzez stymulowanie dziecięcej aktywności w kierunku poznawania i rozumienie otaczającej przyrody.

Cele priorytetowe
1. Zapoznanie dzieci z podstawowym słownictwem związanym z edukacją ekologiczną.
2. Budzenie świadomości ekologicznej, poprzez ukazanie powiązań człowieka z przyrodą.
3. Rozwijanie wiedzy dzieci na temat ścisłego związku ekologi z działaniami promującymi zdrowy styl życia.
4. Kształtowanie postaw proekologicznych, poprzez podejmowanie działań ekologicznych we własnym życiu i najbliższym otoczeniu.

Cele szczegółowe, dziecko:

1. Prezentuje wytwory własnej pracy, dzieli się wiedzą poprzez:
• prace plastyczno-techniczne np.: rysunki, albumy,
• zdrowe potrawy,
• przedmioty codziennego użytku.
2. Wzbogaca swoją wiedzę na temat działań ekologicznych, posługując się pojęciami z tego zakresu w mowie potocznej.
3. Aktywnie uczestniczy w akcjach na rzecz środowiska naturalnego – zbiera makulaturę, segreguje śmieci, korzysta z ekologicznych opakowań.
4. Rozpoznaje znaczki ekologiczne na opakowaniach, promując zdrową żywność.