• .
 • .
 • .

Roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej na rok szkolny 2022/2023

_______________________________________________________________________________________________________________________

„Mały Wielki Człowiek ”

Nabywanie wiedzy dotyczącej wyglądu zewnętrznego i funkcjonowania organizmu człowieka , podnoszenie świadomości dotyczącej różnorodności fizycznej, emocjonalnej  i kulturowej , kształtowanie postaw sprzyjających rozwojowi indywidualnemu i społecznemu w duchu tolerancji oraz życzliwości dla drugiego człowieka.

 

 Cele priorytetowe

1. Kształtowanie szacunku dla własnego ciała i zdrowia, poprzez rozwijanie wiedzy dotyczącej wyglądu oraz funkcjonowania organizmu ludzkiego.

2. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej poprzez nabywanie umiejętności  rozpoznawanie , nazywanie  oraz rozmienia emocji swoich i innych oraz  naukę sposobów radzenia sobie z nimi.

3. Budzenie i utrwalanie wartości i  postaw prospołecznych zapobiegających dyskryminacji:  tolerancji, wyrozumiałości, życzliwości i empatii

4. Nabywanie wiedzy dotyczącej zawodów i instytucji społecznych pomagających utrzymać prawidłową kondycję fizyczną i psychiczną człowieka.

Cele szczegółowe:

    1. Nabywanie wiedzy dotyczącej  wyglądu człowieka: części ciała, cechy zewnętrzne, kolor skóry, włosów , narodowość.
    2. Poznawanie  funkcjonowania ciała człowieka : układ pokarmowy, nerwowy, moczowy, mięśniowo – szkieletowy, krwionośny.
    3. Podnoszenie świadomości emocjonalnej poprzez naukę rozpoznawania i nazywania przeżywanych emocji, w poszanowaniu uczuć innych w oparciu o bajki terapeutyczne.
    4. Stworzenie sytuacji do rozwoju indywidualnego poprzez budzenie  kreatywności i wyobraźni podczas zajęć plastycznych  z zastosowaniem różnych technik np. prezenty na Dzień Mamy i Taty, ozdoby choinkowe, dekoracje na uroczystości itp.
    5. Rozwijanie komunikacji , współpracy w grupie opartej na wzajemnym szacunku i życzliwości poprzez stworzenie sytuacji do wspólnej zabawy i pracy.
    6. Rozwijane wiedzy dotyczącej instytucji i wybranych zawodów  np. lekarz,  fryzjer, stomatolog, okulista  poprzez spotkania ze specjalistami.