• .
  • .
  • .

Roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej na rok szkolny 2021/2022

_______________________________________________________________________________________________________________________

„Eko-dzieciaki – chronimy środowisko i dbamy o przyszłość ”

Kształtowanie umiejętnego współżycia człowieka z  przyrodą,  nabywanie opiekuńczego stosunku do świata przyrody i zwierząt poprzez kształtowanie umiejętności i gotowości w zakresie ochrony środowiska.

 

Cele priorytetowe

1. Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej poprzez aktywny udział w ochronie świata przyrody i zwierząt.

2. Kształtowanie mądrego i umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą.

3. Rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności o obecną i przyszłą jakość życia na ziemi.

4. Nabywanie opiekuńczego stosunku do świata ludzi i zwierząt.

 Cele szczegółowe:

1. Budzenie wrażliwości na piękno otaczającej nas przyrody.

2. „Coś z niczego” tworzenie prac plastyczne przy wykorzystaniu materiałów przyrodniczych, odpadowych:

- z użyciem materiału przyrodniczego – liście, kasztany, żołędzie, szyszki
- z użyciem materiałów odpadowych – roli po papierze, nakrętki
- ekoprezenty z różnych okazji, np. Dzień Matki, Ojca, itp..

3. Stworzenie sytuacji do bezpośredniego obcowania z przyrodą i dokonywania obserwacji zjawisk przyrodniczych występujących o różnych porach roku.

4. Uświadamianie i upowszechnianie wiedzy o segregacji odpadów czyli zainteresowanie dziecka tematyka związaną z prawidłowym postępowaniem z odpadami.

5. Przekazywanie dzieciom podstawowych wiadomości o ekosystemach, obiektach i zjawiskach przyrodniczych znajdujących się w najbliższym środowisku.

6. „Książki zbieramy z przedszkolakami się wymieniamy” drugie życie książki.