• .
  • .
  • .

Konkurs plastyczno-literacki „Moje marzenie, czyli mam prawo do wypowiadania myśli i uczuć.”

_______________________________________________________________________________________________________________________

Cele konkursu:

  • kształtowanie wyobraźni dzieci poprzez prace plastyczne i literackie,
  • inspirowanie dzieci do twórczości plastycznej i literackiej,
  • umożliwienie prezentacji swojej twórczości.

Regulamin konkursu:
1. Konkurs trwa od 29.01 do 29.02. Rozstrzygnięcie nastąpi 20.03. Zadaniem uczestnika jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej jego marzenie, a następnie ułożenie wiersza/opowiadania do narysowanej pracy.

2. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich przedszkolaków Bim Bam Bino. Pracę plastyczną należy wykonać samodzielnie, natomiast utwór literacki można stworzyć wspólnie z rodzicem.

3. Praca powinna być wykonana w formacie A4, poziomo, kartka z bloku technicznego, technika pracy dowolna (np. farby, kredki, flamastry, wydzieranka, wyklejanka, bez materiałów sypkich). Każda praca powinna mieć tło.

4. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: oryginalność, pomysłowość oraz estetyka wykonania.

5. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych przez specjalnie powołaną komisję.

6. Pracę należy podpisać na odwrocie imieniem, nazwiskiem i nazwą grupy, a następnie dostarczyć do organizatorów. Utwór literacki należy dołączyć spinaczem razem z pracą.

Organizatorzy:
Anna Misiewicz
Agnieszka Piasecka