Plac zabaw

____________________________________________________________________________________________________________________

 Budynki naszego przedszkola znajdują się na terenie zielonym, którego powierzchnia wynosi ponad 5000m kw.
Na terenie tym znajdują się 3 wydzielone place zabaw, aby dzieci różnych grup wiekowych mogły swobodnie i niezależnie od siebie oddawać się zabawie na świeżym powietrzu.
Posiadamy ogródki warzywne pielęgnowane przez dzieci, a także stworzoną przez nas samych ścieżkę zdrowia.

Z wielką pieczołowitością dbamy o bezpieczeństwo, estetykę i dobrą aurę naszego przedszkolnego ogrodu.

Regularnie:

 • wymieniamy piasek, posiadający zawsze niezbędne atesty,
 • kontrolujemy stan techniczny sprzętów na placach zabaw, które także posiadają atesty i wymagane przeglądy techniczne,
 • dokonujemy przeglądów drzewostanów i roślinności,
 • dokonujemy corocznych nasadzeń drzew, krzewów i bylin,
 • staramy się, aby dzieci w miarę możliwości spędzały czas na świeżym powietrzu,

Poza tym:

 • biesiadujemy na świeżym powietrzu,
 • organizujemy rodzinne niedziele na basenie,
 • organizujemy rodzinny rajd rowerowy na Barbarkę,
 • organizujemy na terenie naszego placu zabaw pikniki i zabawy dla dzieci i całych przedszkolnych rodzin,
 • każdego roku bierzemy udział w Sportowej Olimpiadzie Przedszkolaków, zarówno letniej jak i zimowej,
 • każdego roku bierzemy udział w Maratonie im. Jana Pawła II,

 

____________________________________________________________________________________________________________________