Rozwój emocjonalny

____________________________________________________________________________________________________________________

Każdego dnia dbamy o rozwój emocjonalny dzieci, aby mogły one w jak najlepszy sposób rozwijać swoje kompetencje społeczne oraz uruchamiać i rozwijać swój potencjał twórczy.

Zależy nam, aby nasze przedszkolaki zdobywały i rozwijały każdego dnia:

 • umiejętność nazywania emocji,
 • umiejętność wyrażania emocji w sposób akceptowany przez grupę,
 • umiejętność współpracy w grupie,
 • umiejętność samoobserwacji,
 • umiejętność rozwiązywania konfliktów,
 • poczucie własnej wartości,

W tym celu:

 • w każdym tygodniu dzieci uczestniczą w zajęciach ,,Karuzela emocji”, które prowadzi wykwalifikowana terapeutka,
 • dzieci wraz ze swoją nauczycielką każdego dnia uczą się wyrażać i oceniać swoje uczucia,
 • organizujemy zarówno dla dzieci, jak i rodziców oraz kadry przedszkola warsztaty i szkolenia prowadzone przez doświadczonych pedagogów, psychologów czy terapeutów,
 • na stałe współpracujemy z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną w Toruniu,
 • raz w roku, dzieci z najstarszej grupy nocują w przedszkolu. Dzień poprzedzający tę noc oraz wczesny i późny wieczór przebiegają według wyjątkowego planu i zawsze pod jakimś ciekawym tytułem. W ten sposób uczymy dzieci samodzielności, pokonywania lęku przed rozstaniem z rodzicami, czerpania radości z bycia w grupie rówieśniczej,
 • adoptowaliśmy psa Astora z toruńskiego schroniska, hodujemy rybki i żółwie, aby uczy nasze dzieci odpowiedzialności, opiekuńczości i miłości,
 • bierzemy udział w akcjach charytatywnych: ,,Szlachetna paczka”, ,,Góra Grosza”, ,,Odkręć się na Mateusza”,
 • przez cały rok szkolny odbywają się w naszym przedszkolu zajęcia adaptacyjne dla przyszłych przedszkolaków, aby zarówno dzieci, jaki rodzice mogli poznać i zaakceptować nasze przedszkole, rozkładając trudne emocje sukcesywnie na cały rok. Działanie to ma na celu ułatwienie każdej ze stron nieuchronne , poranne rozstania,
 • przez cały rok szkolny, dzieci najstarszej grupy odbywają cotygodniowe lekcje w sąsiadującej z nami szkole podstawowej, aby emocjonalnie przygotować się mogły do kolejnego etapu edukacji,
 • celebrujemy razem z dziećmi pojawienie się młodszego rodzeństwa – Starszy Brat lub Starsza Siostra.

 

____________________________________________________________________________________________________________________