Przygotowanie do szkoły

____________________________________________________________________________________________________________________

Zajęcia edukacyjne w naszym przedszkolu opieramy na programie wychowania przedszkolnego Jadwigi Pytlarczyk pt,,W kręgu zabawy” .
Program ten wzbogacamy dodatkowo własnymi, autorskim programami, które tworzy kadra pedagogiczna naszego przedszkola:

 • program wychowawczy pt,,Ja, Ty, My – razem w przedszkolu”,
 • program zdrowotny pt,,Zdrowe BimBamBinki”,
 • program adaptacyjny pt,, Wesołe BimBamBinki”.

Poza tym:

 • dzieci realizujące program klasy ,,0” raz w tygodniu odbywają zajęcia w Szkole Podstawowej nr 2 . W szkolnych ławkach zdobywają wiedzę na lekcjach prowadzonych prze swojego nauczyciela. Dzięki temu dzieci poznają strukturę szkoły, zasady w niej panujące , co z kolei ułatwia im wejście w kolejny etap edukacji, jakim jest edukacja szkolna,
 • sale wszystkich grup wiekowych wyposażone są w naszym przedszkolu w liczne pomoce naukowe, a w salach grup ,,0” znajdują się dodatkowo tablice interaktywne,
 • otrzymaliśmy trzy najwyższe oceny AAA jako wynik ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej przez wizytatorów Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy,
 • dzieci uczestniczą we wszystkich zajęciach proponowanych dla grup przedszkolnych w Młynie Wiedzy,
 • w przedszkolu odbywają się w każdym semestrze warsztaty naukowe prowadzone zarówno przez naszych nauczycieli, jak i przez zaproszonych gości,
 • dzieci regularnie uczestniczą w lekcjach bibliotecznych prowadzonych w Książnicy Kopernikańskiej oraz w zajęciach dotyczących bezpieczeństwa, prowadzonych w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego,
 • kadra naszego przedszkola każdego roku podnosi swoje kwalifikacje zdobywając kolejne stopnie awansu zawodowego, a także uczestnicząc w licznych warsztatach i szkoleniach,
 • nauczycielki naszego przedszkola czynnie uczestniczą w pracach Klubu Aktywnego Nauczyciela, organizują spotkania warsztatowe dla nauczycielek innych placówek, a także publikują artykuły w pismach branżowych,
 • dzieci regularnie odwiedzają toruńskie muzea i wystawy kierowane do ich grupy wiekowej,
 • przedszkole korzysta z lekcji bezpieczeństwa proponowanych przez policję i straż miejską, które regularnie odbywają się zarówno w naszym przedszkolu.
 • uczymy dzieci patriotycznej postawy.

____________________________________________________________________________________________________________________