• .
  • .
  • .

Zajęcia adaptacyjne

_______________________________________________________________________________________________________________________

Przesz cały rok trwają w naszym przedszkolu zajęcia adaptacyjne dla przyszłych przedszkolaków, które pozwalają zarówno dzieciom, jak i rodzicom lepiej nas poznać.

Dzieci uczestniczą w spotkaniach wraz z jednym z rodziców/opiekunów, ilość uczestników jest ograniczona.

Zajęcia te są bezpłatne, a udział w nich nie obliguje do podpisania z nami umowy.

Harmonogram spotkań w roku przedszkolnym  2019/2020 (w godzinach 16:00-17:00)

  • 12 listopada
  • 10 grudnia
  • 14 stycznia
  • 11 lutego
  • 10 marca
  • 14 kwietnia
  • 15 maja

Obowiązują wcześniejsze zapisy, pod nr telefonu 56 659 88 90