• .
  • .
  • .

Zajęcia adaptacyjne

_______________________________________________________________________________________________________________________

Przesz cały rok trwają w naszym przedszkolu zajęcia adaptacyjne dla przyszłych przedszkolaków, które pozwalają zarówno dzieciom, jak i rodzicom lepiej nas poznać.

Dzieci uczestniczą w spotkaniach wraz z jednym z rodziców/opiekunów, ilość uczestników jest ograniczona.

Zajęcia te są bezpłatne, a udział w nich nie obliguje do podpisania z nami umowy.

Harmonogram spotkań w roku przedszkolnym  2018/2019 (w godzinach 16:00-17:00)

  • 10 października
  • 14 listopada
  • 12 grudnia
  • 9 stycznia
  • 13 lutego
  • 13 marca
  • 1o kwietnia
  • 8 maja

Obowiązują wcześniejsze zapisy, pod nr telefonu 56 659 88 90