• .
  • .
  • .

Zajęcia adaptacyjne

_______________________________________________________________________________________________________________________

Przesz cały rok trwają w naszym przedszkolu zajęcia adaptacyjne dla przyszłych przedszkolaków, które pozwalają zarówno dzieciom, jak i rodzicom lepiej nas poznać.

Dzieci uczestniczą w spotkaniach wraz z jednym z rodziców/opiekunów, ilość uczestników jest ograniczona.

Zajęcia te są bezpłatne, a udział w nich nie obliguje do podpisania z nami umowy.

Harmonogram spotkań w II półroczu roku przedszkolnego  2017/2018

  •  06 marca, godz. 16.00
  • 10 kwietnia, godz. 16.00
  • 08 maja, godz. 16.00
  • 05 czerwca, godz. 16.00

Obowiązują wcześniejsze zapisy, pod nr telefonu 56 659 88 90