Oświadczenie finansowe 02.04.2020r.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Drodzy Rodzice, z uwagi na trudną dla nas wszystkich sytuację, podjęliśmy decyzję o obniżeniu opłaty za przedszkole, w miesiącu kwietniu do 250zł za pierwsze dziecko i 125 zł, za drugie dziecko, zapisane do naszego przedszkola.
Opłaty te wyliczyliśmy w następujący sposób:

Pierwsze dziecko
570 zł- czyli pełna opłata za przedszkole, pomniejszona została o:
- 130 zł – cała stawka żywieniowa za miesiąc kwiecień
- 78 zł – stawka żywieniowa za 12 dni marca ( od 16.03- 31.03), gdy przedszkole było zamknięte x 6,5zł dzienna stawka żywieniowa
- 112 zł – obniżka postojowa ustalona przez Organ Prowadzący
= 250zł

Drugie dziecko
370 zł- czyli pełna opłata za przedszkole, pomniejszona została o:
- 130 zł – cała stawka żywieniowa za miesiąc kwiecień
- 78 zł – stawka żywieniowa za 12 dni marca ( od 16.03- 31.03), gdy przedszkole było zamknięte x 6,5zł dzienna stawka żywieniowa
- 40 zł – obniżka postojowa ustalona przez Organ Prowadzący
= 125 zł
Stawka żywieniowa za pierwszą połowę marca, gdy przedszkole funkcjonowało normalnie (od 02.03 do 13.03), zostanie Państwu odliczona, zgodnie z frekwencją dziecka,  od pierwszej opłaty uiszczanej po powrocie do przedszkola.

Za kolejne miesiące tego roku szkolnego, w przypadku powrotu do przedszkola, rozliczać się będziemy według ,,starych” zasad, zaś w przypadku, gdy przedszkole nadal będzie zamknięte, pozostanie opłata 250zł, na którą wówczas złożą się:

Pierwsze dziecko
570 zł- czyli pełna opłata za przedszkole, pomniejszona zostanie o:
- 130 zł –cała stawka żywieniowa za dany miesiąc
- 190 zł – obniżka postojowa ustalona przez Organ Prowadzący.
= 250zł

Drugie dziecko
370zł czyli pełna opłata za przedszkole, pomniejszona zostanie o:
- 130 zł –cała stawka żywieniowa za dany miesiąc
- 115 zł – obniżka postojowa ustalona przez Organ Prowadzący.
= 125zł

Opłaty te pozwolą nam utrzymać płynność finansową przedszkola i tym samym zapewnią wszystkim powrót do placówki.
Prosimy o regulowanie opłat na konto przedszkola:
Alior Bank, 28 2490 0005 0000 4600 5702 4670,
w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.
Zwracamy się także z ogromną prośbą o regulowanie zaległych opłat, w możliwie jak najszybszym terminie.