• .
  • .
  • .

Informacje dotyczące organizacji nowego roku przedszkolnego 2020/2021

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

Poniżej możecie Państwo zapoznać  się z kilkoma istotnymi  zasadami oraz ze zmianami,  w dotychczasowym funkcjonowaniu naszego przedszkola, narzuconymi na nas przez istniejącą  sytuację epidemiczną. Poniższe ustalenia  utrzymać chcemy, na ten moment, do końca okresu  jesienno-zimowego, który zawsze był  okresem chorobowo najtrudniejszym, a w dobie pandemii, będzie to  z pewnością  czas wyjątkowo dla wszystkich  trudny.

1.W pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu, należy dostarczyć do placówki podpisane oświadczenia (dotyczy tylko dzieci, które dopiero wracają do placówki po przerwie ,,covidowej”)

Linki do pobrania dokumentów:

Oświadczenie

Deklaracja

2. Rodzice nadal nie wchodzą do budynków przedszkola. Dzieci są przy drzwiach odbierane przez dyżurujące panie i zaprowadzane do swoich grup oraz odbierane przez panie z grup i odprowadzane do rodziców.

3. Dzieci z grup Żabki (nowe dzieci) i Biedronki (dawne Żabki) wchodzą do przedszkola wejściem przy dyrekcji. Kotki (nowe dzieci) i Sowy (dawne Motylki i Mrówki) wejście od placu zabaw, zaś Motylki (dawne Kotki) i Mrówki (dawne Biedronki) – drugi budynek.

4. Przed wejściem do przedszkola każdemu dziecku mierzona jest temperatura. Dzieci z objawami chorobowymi typu kaszel, katar, ból brzucha itp. oraz temperaturą ciała powyżej 37 stopni muszą pozostać w domach.

5. Rodzice, na terenie przedszkola, zobowiązani są do zakrywania nosa i ust.

6. Po odebraniu dzieci, nie pozostajemy na placu zabaw.

7. Do przedszkola nie wolno przynosić zabawek, ani innych rzeczy, poza papciami, woreczkiem z rzeczami do przebrania, pustym piórnikiem typu saszetka (dzieci młodsze) i tekturową teczką z gumką na prace dziecka.

Dzieci z gr Sowy 1 i 2 przynoszą piórniki typu szkolnego z podstawowym wyposażeniem.

8. W miarę możliwość starać się będziemy utrzymywać rozdział pomiędzy  naszymi dwoma budynkami. W tym celu zwiększyliśmy zatrudnienie, aby kadra nie przechodziła z budynku do budynku. Nadal nie będzie także łączenia ze sobą dzieci z różnych budynków, co miało miejsce rano i po południu w latach wcześniejszych.

9. Nie przewidujemy zebrań z rodzicami w tradycyjnej formie. Po zabraniu od Państwa adresów mailowych, zostaną Wam przesłane wszelkie istotne informacje.

10. Zajęcia dodatkowe przyjmą w tym półroczu formę hybrydową, z uwagi na pracę nauczycieli tych zajęć jednocześnie w wielu placówkach, co stwarzać może częste przestoje kwarantannowe.

Zatem:

- sztuka z p. Anitą ( specjalistka zatrudniona tylko w naszym przedszkolu) odbywać się będzie, w formie tradycyjnej, raz w tygodniu, w każdej grupie wiekowej.

- logopedia z p. Mileną ( specjalistka zatrudniona tylko w naszym przedszkolu) odbywać się będzie, w formie tradycyjnej, raz w tygodniu, w młodszych  grupach wiekowych oraz w postaci  indywidualnej terapii, w grupach starszych zgodnie z przeprowadzoną diagnozą.

- rytmika z p. Kubą ( specjalista  zatrudniony nie tylko w naszym przedszkolu) odbywać się będzie raz w tygodniu. W miesiącu wrześniu (począwszy od wtorku 15.09) planowana jest rytmika w formie tradycyjnej na terenie przedszkolnego ogrodu, oddzielnie dla każdej grupy wiekowej, zaś od października , wraz ze zmianą warunków pogodowych przyjmie formę zdalną. Zajęcia zdalne będą dzieci odbywały podczas pobytu w przedszkolu, przy wsparciu swoich nauczycielek.

- angielski z p. Alicją (specjalistka zatrudniona nie tylko w naszym przedszkolu) odbywać się będzie 2 razy w tygodniu. W miesiącu wrześniu (począwszy od wtorku 15.09) planowany jest angielski w formie tradycyjnej na terenie przedszkolnego ogrodu, oddzielnie dla każdej grupy wiekowej, zaś od października , wraz ze zmianą warunków pogodowych przyjmie formę zdalną. Zajęcia zdalne będą dzieci odbywały podczas pobytu w przedszkolu, przy wsparciu swoich nauczycielek.

11. W tym półroczu z pewnością utrzymujemy nasze stałe atrakcje typu: dzień urodzin przedszkolaka, eleganckie obiady, spotkania plenerowe z teatrem, świętowanie Dnia Przedszkolaka,  plenerowe mikołajki, rodzinny rajd rowerowy na  Barbarkę (sobota 03.10), zajęcia ekologiczne w szkole leśnej na Barbarce i  w gospodarstwie ekologiczny w Olku (po uzyskaniu zgody rodziców na wyjazdy), spektakle w Teatrze Baj Pomorski   (po uzyskaniu zgody rodziców na wyjazd) i inne aktywności związane z realizacją rocznego planu pracy.

12. Płatności utrzymujemy w formie przelewów. Każdy z Państwa otrzyma od nas indywidualny  kod, wg którego, będzie można odszukać  sobie należną kwotę do zapłaty , na naszej stronie internetowej, w zakładce dla rodziców – płatności. Kody będzie można odbierać od 01 września u p. Ewy osobiście lub pod nr telefonu 56 659 88 90.  Płatności aktualne będą zawsze pojawiały się na stronie do dnia 05 każdego miesiąca.

Życzymy Wszystkim  dobrego roku przedszkolnego.