• .
  • .
  • .

Kontakt

_______________________________________________________________________________________________________________________

Przedszkole Niepubliczne Bim-Bam-Bino ul.Droga Trzeposka 19/23

87-100 Toruń

Tel: (56) 659 88 90;

e-mail: torun@bimbambino.pl

 

Organ Prowadząc: Magda i Krzysztof Łęgowscy,

tel 56-6598890,

e-mail: torun@bimbambino.pl

numer konta: Alior Bank,
28 2490 0005 0000 4600 5702 4670

 

 _______________________________________________________________________________________________________________________

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) znanego dalej RODO informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Przedszkole Niepubliczne „Bim Bam Bino” Magda Łęgowska i Krzysztof Łęgowski s.c.,  z siedzibą w Toruniu przy  ul. Droga Trzeposka  19/23,  tel.56 659 88 90, torun@bimbambino.pl.
2)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu :

  • nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f  RODO jako usprawiedliwionego interesu administratora w celu odpowiedzi/reakcji na zgłoszenie,
  • otrzymywania ofert marketingowych, korespondencji okolicznościowej  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące pośrednio zaangażowane w kontakt,  tj. podmioty, które w imieniu Administratora przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu ustania przyczyny dla której Pan/Pani się skontaktował się z Administratorem nie dłużej niż 2 lata, a w zakresie otrzymywania ofert marketingowych, ofert handlowych, korespondencji okolicznościowej, od momentu wyrażenia Pani/Pana zgody do momentu odwołania tej zgody.
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, w przypadku udzielenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania ofert marketingowych – posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem,
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Formularz kontaktowy:

imię i nazwisko:
email:
temat:
wiadomość: