• .
  • .
  • .

„KSIĄŻECZKA SENSORYCZNA”

_______________________________________________________________________________________________________________________

„KSIĄŻECZKA SENSORYCZNA” -Przedszkole Niepubliczne Bim-Bam-Bino zaprasza rodziców i dzieci do wzięcia udziału w konkursie konstrukcyjno-plastycznym.

Cele konkursu:
• rozwijanie kreatywności, twórczości i wyobraźni u dziecka,
• ćwiczenie zręczności i logicznego myślenia,
• rozwijanie zdolności manualnych,
• wykorzystanie książeczek do terapii integracji sensorycznej.

Zadanie polega na wykonaniu  książki sensorycznej (dotykowej):

- książka powinna liczyć minimum 4 kartki w formacie A4 oraz mieć sztywne okładki,

- praca powinna być wykonana przez jedno dziecko (prace zbiorowe nie biorą udziału w konkursie),

- dzieci mogą wykonać pracę samodzielnie lub z pomocą rodziców,

- prace mogą być wykonane dowolną techniką – z tektury, materiału, pianki, cienkich deseczek itp.,

- w pracy powinny być zastosowane  różne materiały, które dziecko będzie mogło dotknąć (np. piasek, muszelki, kamyki, patyki, bursztyny, filc, papier piankowy, sznurek, wstążki, papier ścierny, guziki itp.),

- do pracy prosimy dołączyć metryczkę z tyłu książeczki (imię i nazwisko dziecka, wiek, grupa),

- wypełnioną zgodę na udział dziecka w konkursie należy przynieść wraz z pracą (zgoda do pobrania na stronie przedszkola),

- prace biorące udział w konkursie nie podlegają zwrotowi, wzbogacą kąciki sensoryczne naszych w salach,

- konkurs trwa do 30.11.2022, prace należy dostarczyć do organizatorów.

Rozstrzygnięcie konkursu:
• Ogłoszenie wyników odbędzie się 09.12.2022. Wszystkie prace zostaną wystawione w szatni przedszkolnej.
• Prace zostaną ocenione w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci młodsze (2,5-4 l.) oraz starsze (5-6 l.).

Organizatorzy: Monika Prowadzisz, Anna Misiewicz, Katarzyna Kamińska.

 

Załącznik

 

ZGODA RODZICÓW

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka………………………………………………………

w konkursie plastycznym „Książeczka sensoryczna” organizowanym przez Przedszkole Niepubliczne Bim Bam Bino w Toruniu. Jednocześnie akceptuję regulamin konkursu i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez organizatorów dla celów organizacyjnych i promocyjnych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

……………………………………………….
czytelny podpis rodzica